#ánh sáng

HÀNH TRÌNH CỦA CHIẾN BINH ÁNH SÁNG

Pablo Picasso đã nói: “Thượng đế, trên tất cả, là một nghệ sĩ. Ngài đã sáng tạo ra con hươu cao cổ, con voi và con kiến....

TÔI ĐỂ CHO ÁNH SÁNG TÌNH YÊU TRONG TÔI TỎA SÁNG

—–—– Khi đang đau đớn, sợ hãi và buồn khổ, và chợt nhìn thấy một tia sáng trong màn đêm, chúng ta sẽ không...