#ảo ảnh

ẢO ẢNH GIẢ TẠO

—? ? ? — ? Cái đẹp là một vấn đề quang học. Mọi cảnh tượng đều là ảo ảnh. _ Joyce Carol Oates ? Những giấc...