#Ba mươi bảy pháp tu bồ tát

BA MƯƠI BẢY PHÁP TU CỦA BỒ TÁT

Trích BÌNH GIẢNG BA MƯƠI BẢY PHÁP TU CỦA BỒ TÁT; Tác giả: ĐẠO SƯ GARCHEN RINPOCHE ?????? 18. MẶC DÙ SỐNG TRONG CẢNH NGHÈO KHÓ VÀ...