#Bài giảng cuối cùng

THỂ HIỆN LÒNG BIẾT ƠN

Thể hiện lòng biết ơn là một trong những thứ đơn giản nhất nhưng cũng sâu sắc nhất mà con người có thể làm cho nhau...