#bản chất tâm

dalai-lama 14th

SỰ THANH KHIẾT CƠ BẢN TRONG TÂM HỒN

  —–❤❤❤—– “Bản chất của tâm hồn là thanh khiết. Những ô uế chỉ mang tính nhất thời.”...