#Bát Nhã Tâm Kinh

BÁT NHÃ TÂM KINH THIỀN GIẢI – PHẦN DẪN NHẬP

Các nhà học giả Tây phương cũng như Đông phương đều công nhận hệ thống Bát Nhã là cổng chính yếu dẫn vào Đại thừa....