#Bảy quy luật tinh thần của thành công

[ĐỌC SÁCH]: BẢY QUY LUẬT TINH THẦN CỦA THÀNH CÔNG

Đôi nét về tác giả Deepak Chopra, sinh ngày 22 tháng 10 năm 1946, tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Sau khi tốt nghiệp Viện Khoa học Y...