#bệnh

Thiền sư Bankei

BỆNH VÀ TÂM PHẬT – THIỀN SƯ BANKEI

Với ý định duy nhất là khám phá Tâm Phật, tôi đã phấn đấu không kết quả, lang thang khắp nơi một cách vô vọng. Rốt cuộc...

BỆNH TẬT

Khi thân bạn bất ổn, ta cần đến hiệu thuốc hay bác sĩ, nhưng trước hết cần nhớ bản tâm. Nó liên kết mọi vật và là nơi...