#Biết ơn để hạnh phúc

BIẾT GHI NHẬN THÀNH TÍCH CỦA NGƯỜI KHÁC

Tôi chưa từng gặp người nào không thích hay không đánh giá cao việc bản thân được khen ngợi cả. Ngược lại, hầu hết mọi...