#Biết ơn là một dạng của trí huệ

LÒNG BIẾT ƠN

“Nếu lời nguyện cầu Duy nhất bạn thốt lên trong suốt cuộc đời mình là “Xin cám ơn” thì cũng đã đủ rồi”. MEISTER...