#Biết ơn

THẦY GIÁO CỦA BỐ

30/08/2021 view 244

Thứ ba 11 Ngày hôm kia lúc sắp ăn chiều, đọc tờ báo, bố bỗng kêu lên một tiếng ngạc nhiên và nói với chúng tôi: “Thế mà bố cứ tưởng thầy ấy đã mất từ hai mươi năm nay, thầy giáo sơ đẳng đầu tiên của bố ấy mà. Thì ra thầy Vincenzo Crosetti đáng thương vẫn còn sống! Năm nay thầy đã tám mươi bốn tuổi rồi! Bố…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài