#Bình an

THẾ NÀO LÀ BÌNH AN ?

99. Hỏi: Thế nào là bình an? Trả lời: Thế nào là hỗn loạn? Bình an là không hỗn loạn. 100. Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó...

SỰ BÌNH AN KHÔNG LAY CHUYỂN

Tôi từng ở trong một cái chùa trong rừng, cách làng xóm khoảng nửa dặm. Một tối nọ dân làng tổ chức ăn uống tiệc tùng...