#Bồ đề tâm

BỒ ĐỀ TÂM LÀ TÌNH YÊU THƯƠNG THANH TỊNH

16. Mặc dù kẻ mà ta chăm sóc yêu thương như con đẻ lại xem ta như kẻ thù, hãy đối xử với kẻ đó như một bà mẹ hiền yêu...

KHÔNG HIỂU BIẾT THÌ KHÔNG THỂ THƯƠNG YÊU

Vua Pasenadi đến thăm Bụt một mình, không có hoàng hậu và công chúa đi theo. Vua cũng không đem theo vị văn quan hay võ quan nào....

LỜI NGUYỆN BỒ ĐỀ TÂM

"Tôi thực sự nghĩ rằng tương lai tùy thuộc vào phẩm chất của tâm thức mình, vào một tâm tốt. Bởi thế chúng ta phải cố...

CHÚ Ý

1. Những người muốn giữ gìn giới hạnh Phải giữ gìn tâm ý họ trong sự làm chủ hoàn toàn. Không có sự canh giữ trên tâm...

QUÊN MẤT TÂM BỒ ĐỀ MÀ TU NIỆM PHẬT, ĐÓ CHỈ LÀ NGHIỆP MA

Đem công đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của chư Phật, cho nên hành...

KHỞI NGHIỆP THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO LÀ PHẢI HỌC

Việc khởi nghiệp của người Phật tử là phải học, học để chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, sử dụng trí tuệ...

SÁU BA LA MẬT TỪ GÓC ĐỘ BỒ ĐỀ TÂM

Giải thích về Sáu Ba La Mật từ góc độ tuyệt đối và từ góc độ tương đối có sự khác nhau đôi chút. Từ góc độ Bố...

BỒ ĐỀ TÂM – NGƯỜI BẠN VĨ ĐẠI VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Bồ đề tâm là nguồn mạch của tất cả chư vị Bồ Tát, và toàn bộ Giáo pháp chỉ để lợi lạc chúng sinh. Đặc biệt là...

BỒ ĐỀ TÂM VÀ CHẤP THỦ

Có rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, và chúng đều là sự phóng chiếu của tâm. Các cảm xúc vốn không tách rời khỏi tâm,...