#Bồ đề tâm

SÁU BA LA MẬT TỪ GÓC ĐỘ BỒ ĐỀ TÂM

30/10/2021 view 78

Giải thích về Sáu Ba La Mật từ góc độ tuyệt đối và từ góc độ tương đối có sự khác nhau đôi chút. Từ góc độ Bố đề tâm tương đối thì Sáu Ba La Mật được thực hành thông qua tình yêu thương. Nếu một người trưởng dưỡng tình yêu thương thì điều này sẽ tự nhiên bao hàm Sáu Ba La Mật. Như thế tức là gì?…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1997 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1957 lượt xem/bài

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 1895 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1788 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1601 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1557 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1517 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1420 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1376 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1348 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1294 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1247 lượt xem/bài