#Bồ Tát Địa Tạng

NHÂN DUYÊN QUÁ KHỨ CỦA BỒ TÁT ĐỊA TẠNG

Đại nguyện độ sinh rộng lớn của Bồ tát Địa Tạng vì sao được phát khởi? Chỉ biết nhân duyên đời quá khứ của Bồ...

CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ NHỮNG PHO TƯỢNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG MANG HÌNH HÀI TRẺ EM Ở NHẬT BẢN

Bất kỳ ai đến vùng núi lửa Chausudake, quận Tochigi, Nhật Bản đều không khỏi kinh ngạc trước hình ảnh hàng trăm bức tượng...