#Bồ Tát hạnh

CON ĐƯỜNG BỒ TÁT VÀ XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Phật (lý tưởng đạt đến của Bồ tát), bậc thành tựu tất cả mọi khả năng có thể có của một con người, được gọi là...

PHỤNG SỰ NHỮNG NGƯỜI KHÁC

Nếu không có sự hàng phục cái ta, Thì buồn đau như vậy không thể tránh được. Như một người sẽ không tránh khỏi bị thiêu...