#Bố thí mở rộng tâm

SỰ RỘNG LƯỢNG BỐ THÍ

Để thực hiện những ước muốn của người khác, điều hết sức quan trọng là phải dấn mình vào thực hành bố thí, và chính...