#Buông bỏ

BIẾT DÙNG THỜI GIAN CHÍNH LÀ TRÍ TUỆ, LÀ HẠNH PHÚC

Khi ta biết rõ mạng sống của chúng ta có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nên ta trân quý từng giây phút để sống cho có giá...

AN NHIÊN TỰ TẠI ĐỜI THONG DONG

Đừng coi thiện lương của người khác là yếu đuối, bởi đó là một loại độ lượng; đừng coi khoan dung của người khác là...

CÁI TÔI LÀ GÌ?

Chúng ta biết chúng ta có ý gì qua từ ngữ ‘cái tôi’? Qua từ ngữ đó, tôi có ý nói về những ý tưởng, ký ức, kết luận,...