#cách sống

KHO TÀNG TRÍ TUỆ VÀ CÁI NHÌN THẤU SUỐT

24/11/2021 view 80

-----❤❤❤----- Có một kho tàng trí tuệ mang đến cái nhìn thấu suốt cho con người   Tôi cho rằng kết quả đó nếu không phải do ngẫu nhiên thì cũng không phải do tài năng của tôi. Ở đâu đó trong thế gian này, trong vũ trụ này, tồn tại một “kho tàng trí tuệ”. Chẳng phải mỗi lần lấy ra được hoặc…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1997 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1957 lượt xem/bài

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 1895 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1788 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1601 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1557 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1517 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1420 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1376 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1348 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1294 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1247 lượt xem/bài