#cách từ bỏ

Thiền-sư-ni-Đại-Hạnh-thuyết-giảng-về-Phật-Tánh-Chủ-Nhân-Không

NIỀM TIN KHÔNG LAY ĐỘNG

—— Để có thể học về từ bỏ và dựa trên bản tâm của chúng ta là một cơ hội rất quý hiếm. Cơ hội liên quan...