#CÁI ĐÓI

CÁI ĐÓI LÀ NGƯỜI THẦY CỦA TÔI

Thời kỳ đầu làm việc cho Dự án Xóa đói, tôi là một tấm gương điển hình về sức mạnh quyết tâm bởi trong sâu thẳm tâm...