#cái giá của sự lạnh lùng

Con tem bưu chính Hoa Kỳ 14 cent- Fiorello LaGuardia, phát hành ngày 24 tháng 4 năm 1972

Phiên tòa xét xử vụ trộm bánh mì ở New York năm 1935

Đây là câu chuyện về Fiorello LaGuardia, người từng là thị trưởng thành phố New York trong thời kỳ Đại suy thoái ở Mỹ (kéo...