#cái tròn đầy

J.Krishnamurti.jpg

CÁI TRÒN ĐẦY

Ngày 30. Đau dữ dội, hầu như không thể chịu đựng, trưa hôm qua; và kéo dài nhiều giờ liền. Trong buổi đi dạo qua vùng núi...