#cảm ơn và xin lỗi

DẠY CON SỰ BIẾT ƠN VÀ ĐỘ LƯỢNG

Một trong những thái độ sống bị phê phán nhiều nhất đó là sự quên ơn. Tại sao? Đó là do chính lòng tự cao trong mỗi con...