#Cảm thông

Jim-Rohn

PHÁT TRIỂN NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP

Để giao tiếp tốt bạn phải hiểu được ngôn từ. Hãy hiểu rằng ngôn từ có sức mạnh thần thánh. Trước kia chúng ta nói...
Lắng nghe với tình thương và sự cảm thông giúp cho người kia trải hết lòng ra. Đó là thực tập của Bồ Tát Quán Thế Âm

NHỊP CẦU CẢM THÔNG

Cuộc sống ngày nay tuy có nhiều phương tiện truyền thông như điện thoại thông minh, mạng xã hội… nhưng càng ngày thì sự...