#căn bản trí

CĂN BẢN TRÍ TRONG ĐẠO PHẬT

Tựa như bầu trời có cả những đám mây đen và mây trắng che phủ, Căn Bản Trí của chúng ta bị các ý niệm vọng tưởng và...