#Căng thẳng

NGÀY Ý THỨC VỀ CĂNG THẲNG

Chữ “căng thẳng” là dịch sát nghĩa của chữ “stress” trong tiếng Anh. Ai cũng biết rằng căng thẳng là cội nguồn của rất...