#Cha Laurence

SỰ BIẾN HÌNH

Phúc Âm theo Thánh Luca 9, 28-36 Khoảng tám ngày sau cuộc đàm thoại, Đức Giêsu đem theo Phêrô, Gio-an và Gia-cô-bê lên núi cầu...