#chấm dứt nỗi sợ

Krishnamurti

SỢ HÃI

  NGÀY 14 Trời đã mưa suốt đêm, thật là dễ chịu sau nhiều tuần nắng và bụi. Mặt đất khô cứng nứt nẻ; một lớp...