#Chân sư

VÌ SAO NÊN HIẾU KÍNH VỚI TỔ TIÊN, ÔNG BÀ?

Hãy gạt bỏ hết những trách nhiệm, nghĩa vụ, hay sợ tiếng đời thị phi, mai mỉa. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một góc...