#Chân thành là chiếc chìa khóa

SỰ CHÂN THÀNH LÀ CHÌA KHÓA

Thành thật là biểu hiện của đức hạnh cao, Thành thật là tầng cao của tâm thức, Thành thật là tầng cao của nhận thức,...