#Chánh niệm

CHÚ Ý

1. Những người muốn giữ gìn giới hạnh Phải giữ gìn tâm ý họ trong sự làm chủ hoàn toàn. Không có sự canh giữ trên tâm...

MỘT CUỘC BẮT ĐẦU MỚI

Các bạn đã ở đây được mười ngày, và sẽ trở về lại nhà trong một khung cảnh hoàn toàn khác. Việc hành Thiền cũng như...

ĐỂ ĐẠT TỚI HỶ LẠC

Ly sinh hỷ lạc: Bụt đề nghị chúng ta nhiều phương cách để đạt tới hỷ lạc. Trước hết trở về với bước chân và hơi...

NHỮNG THỰC HÀNH GIÚP ĐẠT SỰ TẬP TRUNG

Chánh Niệm và Nội Quán Sức mạnh phía sau làm tăng trưởng việc tham thiền là chánh niệm, là khả năng trụ vào một đối...

TIẾNG HẢI TRIỀU VANG DẬY

Khi tâm được giải tỏa, ta thấy lòng tràn ngập cảm thương, cảm thương cho chính ta trải qua bao khổ đau chỉ vì chưa thấy...

CHÁNH NIỆM LÀM SỰ SỐNG CÓ MẶT

Khi thất niệm, vì ta không có mặt nên những cái khác cũng không có mặt. Cái khác đây là bầu trời xanh thẳm, là hoa đào đang...

HẠNH LẮNG NGHE

Trong giới thứ tư của năm giới, chúng ta học: “Biết rằng lời nói có thể đem lại khổ đau hay là hạnh phúc cho nên tôi...

ĐỂ BẠN KHÔNG LẠC LỐI TRÊN CON ĐƯỜNG THỰC HÀNH TÂM LINH

Về tầm quan trọng của động cơ thực hành, ai cũng hiểu rằng chúng ta như người giương cung để ngắm về đích là chân hạnh...

CHÁNH NIỆM ĐỂ HÓA GIẢI CĂNG THẲNG (STRESS)

Nghiên cứu mới nhất của Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ cho thấy thanh thiếu niên có mức độ căng thẳng cao hơn so với người lớn...