#Chánh niệm

ĐỂ ĐẠT TỚI HỶ LẠC

05/01/2022 view 69

Ly sinh hỷ lạc: Bụt đề nghị chúng ta nhiều phương cách để đạt tới hỷ lạc. Trước hết trở về với bước chân và hơi thở thì thế nào cũng có hạnh phúc. Thở cho an rồi bắt đầu tập buông bỏ. Buông cái gì? Buông xuống những toan tính, bực bội. Bỏ cái gì? Bỏ chính những cái đó đi đừng ôm giữ làm gì cho mệt. Ban…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài