#Charles Dickens

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

Mỗi lần suy nghĩ là mỗi lần chiến thắng. – Ralph Waldo Emerson Tháng 10 năm 1843, một buổi chạng vạng tối, Charles Dickens...