#Châu Phi

NỮ SINH CỨU SỐNG HÀNG TRIỆU TRẺ EM KHỎI CĂN BỆNH SỐT RÉT TỪ LÚC 5 TUỔI

—*— ? 5 tuổi, Katherine đã có thể tự gây dựng nên quỹ riêng nhằm hỗ trợ trẻ em Châu Phi chống lại căn bệnh sốt...