#Cùng Sống An Vui

GÌN GIỮ BỒ ĐỀ TÂM

Tư tưởng Bồ đề tâm giờ đã được phát sinh trong tâm chúng ta. Tiếp theo chúng ta đến ba chương dành cho sự giữ gìn nó khỏi...

SỰ RỘNG LƯỢNG BỐ THÍ

Để thực hiện những ước muốn của người khác, điều hết sức quan trọng là phải dấn mình vào thực hành bố thí, và chính...

SUY NGHĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯC KHỎE

Suy nghĩ không chỉ có tác động lên trạng thái cảm xúc mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thể trạng của chúng ta. Tại trung...

SỰ SÁNG TẠO SẼ ĐẾN KHI TA THƯ GIÃN

Suốt ngày bận rộn không giúp bạn làm việc hữu hiệu hơn đâu. Theo kinh nghiệm của tôi, hiếm ai nảy sinh ý tưởng sáng tạo...

KHÔNG NÊN NÓI XẤU SAU LƯNG

Chuyện gì xảy ra khi các thành viên trong gia đình không trung thành với nhau, họ nói xấu, ngồi lê đôi mách về người khác sau...

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN NHỮNG CÂU TRẢ LỜI TUYỆT VỜI

Câu hỏi tập trung giúp bạn xác định điều quan trọng nhất của bạn trong mọi tình huống. Nó sẽ làm rõ những gì bạn muốn...

CHUNG MỘT MÁI NHÀ

Bên cạnh việc tạo lập và đề cao hôn ước, không có một cấu trúc nào hiệu nghiệm bằng việc hàng tuần dành thời gian ở...

RỦI RO THỰC SỰ LẠI NẰM TRONG NHỮNG CUỘC SỐNG KHÔNG RỦI RO

✨Chấp Nhận Rủi Ro Trong Cuộc Sống Tôi từng thất bại nhiều hơn bất cứ người nào. Tôi thất bại mọi lúc. Tôi thất bại...

A NAN ÐA ĐỐI VỚI CÁC HÀNG HUYNH ĐỆ

Trong cộng đồng Tăng lữ chỉ có Xá Lợi Phất (Sàrìputta) là người bạn thân nhất của A Nan Ða. Còn Anuruddha (A Nậu Lâu Ðà)...