#Cùng Sống An Vui

SUY NGHĨ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SƯC KHỎE

07/04/2022 view 95

Suy nghĩ không chỉ có tác động lên trạng thái cảm xúc mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến thể trạng của chúng ta. Tại trung tâm chăm sóc sức khỏe Chopra ở California, người ta đã tiến hành một thí nghiệm để xác định xem bạch cầu phản ứng thế nào với suy nghĩ. Máu được lấy từ một nhóm đối tượng và đặt trong các ống nghiệm để…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài