#Đại Toàn Thiện Dzogchen

LÒNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ

07/01/2021 view 110

Nếu chúng ta thực hành quy y nhưng không phát khởi tình yêu chân thật thì sẽ có rất ít lợi lạc. Khi chúng ta nghĩ về vị đạo sư tâm linh của mình thì tình yêu và lòng sùng kính phải dâng trào cho đến mức làm chúng ta ứa nước mắt. Khi chúng ta có sự sùng kính chân thật và mạnh mẽ này thì đây được coi…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1836 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1056 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1021 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1017 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 994 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 978 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 879 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 837 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 803 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 800 lượt xem/bài