#Danh ngôn

GIÁO DỤC

18/11/2020 view 185

Dấu hiệu của một tâm thức được giáo dục là có thể thưởng thức một tư tưởng mà không phải chấp nhận nó. _Aristotle. Một nền kinh tế năng động bắt đầu với một nền giáo dục tốt. _Bob Taft Giáo dục chính thức sẽ cho bạn sự kiếm sống; tự giáo dục sẽ cho bạn một gia tài. _Jim Rohn Giáo dục là sự phát triển năng lực và…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài