#Danh ngôn

GIÁO DỤC

18/11/2020 view 258

Dấu hiệu của một tâm thức được giáo dục là có thể thưởng thức một tư tưởng mà không phải chấp nhận nó. _Aristotle. Một nền kinh tế năng động bắt đầu với một nền giáo dục tốt. _Bob Taft Giáo dục chính thức sẽ cho bạn sự kiếm sống; tự giáo dục sẽ cho bạn một gia tài. _Jim Rohn Giáo dục là sự phát triển năng lực và…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài