#Danh ngôn

GIÁO DỤC

18/11/2020 view 35

Dấu hiệu của một tâm thức được giáo dục là có thể thưởng thức một tư tưởng mà không phải chấp nhận nó. _Aristotle. Một nền kinh tế năng động bắt đầu với một nền giáo dục tốt. _Bob Taft Giáo dục chính thức sẽ cho bạn sự kiếm sống; tự giáo dục sẽ cho bạn một gia tài. _Jim Rohn Giáo dục là sự phát triển năng lực và…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1769 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1005 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 937 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 924 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 901 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 819 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 777 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 759 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 755 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 749 lượt xem/bài