#Danh ngôn

GIÁO DỤC

18/11/2020 view 77

Dấu hiệu của một tâm thức được giáo dục là có thể thưởng thức một tư tưởng mà không phải chấp nhận nó. _Aristotle. Một nền kinh tế năng động bắt đầu với một nền giáo dục tốt. _Bob Taft Giáo dục chính thức sẽ cho bạn sự kiếm sống; tự giáo dục sẽ cho bạn một gia tài. _Jim Rohn Giáo dục là sự phát triển năng lực và…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1948 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1167 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1136 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1106 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1100 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1087 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1041 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1023 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1015 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 866 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 864 lượt xem/bài