#điều bình dị

Bài học vô giá từ điều bình dị

DƯỠNG NUÔI CHỮ NHẪN

Ngày xưa, ở Ấn Độ có một ông lão nổi danh về sự điềm đạm. Chưa ai có thể khuấy động được sự tĩnh lặng trong tâm...