#đời sống tâm linh

MỘT BÀI CA CHỨNG NGỘ CỦA NGÀI MILAREPA

12/03/2021 view 102

Một Bài Ca Kim Cương Của Vua Của Các Thiền Giả – MILAREPA Từ quan điểm của chân lý tối hậu Không có ma quỷ, thậm chí không có cả chư Phật, Không người thiền định và không cái được thiền định Không những con đường và cấp độ để đi và không dấu hiệu Và không những thân của quả, không những trí huệ Và bởi thế không có…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1948 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1167 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 1136 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1106 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1100 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1087 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1041 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1023 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1015 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 885 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 866 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 864 lượt xem/bài