#Giác ngộ

VÌ SAO NÊN HIẾU KÍNH VỚI TỔ TIÊN, ÔNG BÀ?

Hãy gạt bỏ hết những trách nhiệm, nghĩa vụ, hay sợ tiếng đời thị phi, mai mỉa. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một góc...

PHƯƠNG PHÁP NÀO CHUYỂN HÓA NGHIỆP TẬN GỐC

Ngã chấp là nguyên nhân tạo ra thế giới khổ đau mà chúng ta đang sống. Khi bắt đầu tái sinh vào một cuộc sống mới chúng ta...

NHỮNG LỢI LẠC CỦA LÒNG KÍNH NGƯỠNG ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI MỘT ĐẠO SƯ

[Lòng kính ngưỡng đúng đắn đối với thiện tri thức (Đạo sư) mang lại cho ta tám lợi lạc.(*) Trong bài này chỉ đề cập...

KHỞI NGHIỆP THEO TINH THẦN PHẬT GIÁO LÀ PHẢI HỌC

Việc khởi nghiệp của người Phật tử là phải học, học để chúng ta có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, sử dụng trí tuệ...

QUÁN CHIẾU TÂM

Gốc rễ của sự đau khổ là những gì mà chúng ta gọi là avijja-không hiểu biết, hoặc ngu dốt đối với sự thật của vạn...

PHỤNG SỰ XÃ HỘI – HỌC LÀM NGƯỜI

Học làm người là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được! Thứ nhất, “học nhận lỗi”. Con người thường...

LÒNG SÙNG MỘ VÀ HẠNH XẢ LY

Xin hãy hình thành sự xác quyết về việc đạt tới giác ngộ tối thắng vì lợi ích của tất thảy hữu tình chúng sinh nhiều...

NGHIỆP QUẢ

Là những người tu tập Phật pháp, mục đích cuối cùng của chúng ta là đạt đến trạng thái giác ngộ viên mãn và nhất thiết...

CHÁNH NIỆM LÀM SỰ SỐNG CÓ MẶT

Khi thất niệm, vì ta không có mặt nên những cái khác cũng không có mặt. Cái khác đây là bầu trời xanh thẳm, là hoa đào đang...