#Giải thoát

HẠNH PHÚC VÀ ĐAU KHỔ – QUAN ĐIỂM CỦA THIỀN SƯ THÍCH NHẤT HẠNH DƯỚI GÓC NHÌN CỦA Y HỌC BẰNG CHỨNG

SKĐS- Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viên tịch. Lúc sinh thời, Thiền sư đã có những phát ngôn sâu sắc, giàu suy tưởng, chiêm...

NỘI CHƯỚNG NGOẠI CHƯỚNG

Hôm nay tôi nói tiếp về phương thức tu hành. Trong thời gian công phu có những thứ nội chướng và ngoại chướng. Chúng là...

NGƯỜI ƯA TRANH CÃI SẼ RẤT KHÓ TU

“Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, giảng đường Lộc Mẫu. Hắc Tỳ-kheo, con bà Lộc Mẫu,...

CĂN NHÀ THẬT SỰ CỦA CHÚNG TA

Ai cũng có thể xây được căn nhà bằng gạch và gỗ, nhưng đức Phật dạy rằng đó không phải là căn nhà thực sự của ta....

VƯỢT THOÁT LUÂN HỒI

Cuối cùng, một khi ta nhận ra được thực trạng khổ đau của mình, một thực trạng khổ đau bao trùm khắp thảy, do chính những...

Ý NGHĨA SỨC MẠNH HÒA HỢP

Trong giáo pháp, Đức Phật có dạy sáu điều hòa hợp, gọi là lục hòa, các Phật tử phải nhận thức những điều căn bản...

HIỂU VỀ HẠNH TINH TẤN

Lời Phật dạy trong kinh Bồ Tát Bổn Hạnh: “Tánh biếng nhác đem lại hậu quả vô cùng tai hại. Nếu người ở đời mà biếng...

CÁC NIỆM TƯỞNG TỰ GIẢI THOÁT CHÚNG H.E GARCHEN RINPOCHE – NGỌN ĐÈN TRÍ TUỆ TỎA KHẮP

Trích: Ngọn Đèn Trí Tuệ Tỏa Khắp Tác giả: H.E. Garchen Rinpoche Người dịch: Trần Thị Lan Anh Hiệu đính: Ban dịch thuật Thiện...

AI HIỂU RÕ VÔ THƯỜNG LÀ NGƯỜI BIẾT SỐNG HẠNH PHÚC

GIẢI THÍCH BÀI KỆ 113 TỪ TIẾNG PALI: udayabbayaṃ apassaṃ yo ca vassasataṃ jīve (tato) udayabbayaṃ passato kusīto hīnavīriyo ekāhaṃ...