#Giáo dục và gia đình

GỬI YÊU THƯƠNG VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN BẠN BÈ VÀ GIA ĐÌNH

16/12/2021 view 72

Hãy rõ ràng với nhau, việc học các kỹ thuật trong cuốn sách này không giúp bạn có đủ tư cách để trở thành một người thực hành Chữa lành bằng Năng lượng. Tôi không chỉ ra bất kỳ vị trí đặt tay nào để áp dụng cho người khác vì lý do này. Bạn không thể treo một bảng hiệu trước cửa nhà và bắt đầu thu phí chữa…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài