#Hạnh phúc khi Tâm rộng

GIỚI HẠNH – NHẪN NHỤC

25/01/2022 view 436

💦Giới hạnh Giới hạnh là một tâm thái kềm chế không dấn mình vào bất kỳ tình huống hay sự kiện nào tỏ ra có hại cho người khác. Sự toàn thiện của giới hạnh được thành tựu khi bạn phát triển sự xác tín tới cực điểm về việc không làm hại người khác. Ở đây giới hạnh được phân loại nói chung thành mười tiêu đề, đó là,…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3598 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 3043 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2596 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2395 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2393 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2305 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2205 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1929 lượt xem/bài

HT. THÍCH MINH CHÂU 1 bài TB: 1882 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1838 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1828 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1817 lượt xem/bài