#Khoa học và phật giáo

LỰA CHỌN VŨ TRỤ CỦA CHÚNG TA

Theo người Boshongo ở miền trung châu Phi, lúc khởi nguyên chỉ có bóng đêm, nước, và thần Bumba vĩ đại. Một ngày nọ, Bumba,...

VÀI NGHIỆP QUẢ GIA ĐÌNH

Một trong những điều buồn thảm nhất của con người là sinh ra một đứa con tàn tật. Về phương diện vật chất, điều này...

SỨC MẠNH KIM TỰ THÁP

Có một số người chưa hiểu rõ lắm về năng lực của Kim Tự Tháp, chúng tôi đã mời họ thiền định hoặc đơn giản chỉ...

SỰ VÔ THƯỜNG GIỮA LÒNG THỰC TẠI

Sự vô thường của các hiện tượng không những là một đề tài thiền quán để khuyến khích chúng ta sử dụng cho thật tốt...