#Khoa học và tôn giáo

CHÚNG TA MUỐN GÌ, TÌM GÌ?

05/05/2022 view 838

  Làm người, khi thân thể và ý thức phát triển đến mức căn bản của một con người sống ở đời, chúng ta đều có những mong muốn và tìm cách thực hiện những mong muốn ấy. Những điều mong muốn ấy thì có sẵn trước mắt chúng ta, chưa kể đến việc xã hội luôn luôn dạy bảo, tuyên truyền cho chúng ta về những điều ấy. Một ngôi nhà đẹp,…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3012 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2657 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2345 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2224 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2198 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2015 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1947 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1721 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1668 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1665 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1614 lượt xem/bài

JEFF KELLER 1 bài TB: 1607 lượt xem/bài