#Khoa học và tôn giáo

ĐOÀN TỤ GIA ĐÌNH

, 26/08/2021 view 215

Mọi hình thức chia ly đều là cái chết, mọi hình thức sum họp đều là thiên đàng. - Tryon Edwards Nhiều cận tử nhân mô tả cuộc sum họp cùng người thân, những người đã mất từ lâu, trước khi Trải Nghiệm Cận Tử (TNCT). “Hãy Đến Đây: Đây Là Nơi Tuyệt Vời” Anitta thấy mình phóng vọt lên, xuyên qua một đường hầm, hướng đến một luồng ánh…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 1997 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1957 lượt xem/bài

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 1895 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1788 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1601 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1557 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1517 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1420 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1376 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1348 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1294 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1247 lượt xem/bài