#Kim Cang Thừa

SỰ RỘNG LƯỢNG BỐ THÍ

16/06/2022 view 273

Để thực hiện những ước muốn của người khác, điều hết sức quan trọng là phải dấn mình vào thực hành bố thí, và chính sự bố thí cần được củng cố bằng việc tuân giữ trong sạch các giới hạnh, tránh làm hại những người khác. Bản thân sự thực hành giới hạnh cần được hoàn thiện bằng thực hành nhẫn nhục, vì chúng ta nên chịu đựng những…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài