#Kim Cương thừa

GIẢI PHÓNG KHỎI SÂN HẬN

27/09/2021 view 318

Chớ theo đuổi đối tượng của sân hận; hãy nhìn vào tâm thức giận dữ. Sân giận, vốn tự giải thoát ngay khi nó sanh, là cái Không sáng tỏ; Cái Không sáng tỏ không gì khác hơn là Trí Huệ Như Tấm Gương. Trong sự vốn tự giải thoát của sân hận, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Sanh tử xảy đến như thế nào? Khi chúng ta…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 3230 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2820 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2436 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 2295 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 2273 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 2159 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 2036 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1766 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1747 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1718 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 1701 lượt xem/bài

Music for Body and Spirit 1 bài TB: 1697 lượt xem/bài