#Kim Cương thừa

MƯỜI ĐIỀU CẦN KIÊN TRÌ

15/01/2021 view 101

(1) Những người sơ học cần kiên trì lắng nghe và tham thiền về những lời dạy. (2) Đã có kinh nghiệm tâm linh, hãy kiên trì trong thực hành thiền định. (3) Hãy kiên trì trong đơn độc cho đến khi tâm thức được điều phục trong sự kiên cố, an ổn. (4) Khi xao động trội hơn, hãy kiên trì cố gắng hàng phục tâm thức trong tỉnh…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1836 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1056 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1021 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1017 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 994 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 978 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 957 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 879 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 837 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 803 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 800 lượt xem/bài