#Kim Cương thừa

THỰC HÀNH TONG-LEN – VẤN ĐÁP CÙNG GARCHEN RINPOCHE

15/06/2021 view 89

Câu hỏi 7: Xin Thầy hãy ban gia trì và chỉ dẫn để con thực hành Tong-len mà Khenpo Musel chỉ dạy. Tong-len mà Khenpo Musel chỉ dạy thì cũng giống như những gì mà Thầy đã hướng dẫn ở trên. Khi con cảm thấy hạnh phúc, hãy cầu nguyện rằng tất cả chúng sinh cũng được hưởng hạnh phúc này. Ngài Tricksong Karbar (!) cũng nói rằng: “hạnh phúc…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

MINGUN SAYADAW 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 1338 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1235 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1191 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1186 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1159 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1093 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 1075 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1011 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 991 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 976 lượt xem/bài

FUKUZAWA YUKICHI 1 bài TB: 929 lượt xem/bài