#Kim Cương thừa

GIẢI PHÓNG KHỎI SÂN HẬN

27/09/2021 view 215

Chớ theo đuổi đối tượng của sân hận; hãy nhìn vào tâm thức giận dữ. Sân giận, vốn tự giải thoát ngay khi nó sanh, là cái Không sáng tỏ; Cái Không sáng tỏ không gì khác hơn là Trí Huệ Như Tấm Gương. Trong sự vốn tự giải thoát của sân hận, hãy trì tụng thần chú sáu âm. Sanh tử xảy đến như thế nào? Khi chúng ta…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TIẾN SĨ KANG SUNG RYUL 2 bài TB: 2269 lượt xem/bài

GEORGES GRAHAM VEST 1 bài TB: 2243 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 2088 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 1960 lượt xem/bài

KEITH D HARRELL 1 bài TB: 1773 lượt xem/bài

DANIEL KAHNEMAN 1 bài TB: 1731 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1703 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1496 lượt xem/bài

LAMA KUNGA RINPOCHE 1 bài TB: 1468 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 1456 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 1380 lượt xem/bài

MICHAEL TALBOT 3 bài TB: 1356 lượt xem/bài