#Kim Cương thừa

NGUỒN GỐC NGUYÊN THỦY CỦA DZOGCHEN

04/11/2020 view 46

Phái Nyingthig bảo tồn những truyền thống cổ nhất của Phật giáo Đại thừa ở Tây Tạng và được thiết lập ở thế kỷ thứ tám của thời đại chúng ta bởi đạo sự mật thừa Guru Padmasambhava xứ Uddiyana, vị tăng học giả Ấn Độ và trưởng tu viện Shantirakshita, và vua Tây Tạng Tisong Detsan. Trong truyền thống Nyingma này, Dzogchen (Đại Toàn Thiện, Đại Viên Mãn) được…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1663 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 902 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 893 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 809 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 798 lượt xem/bài

SUSAN JEFFERS 3 bài TB: 793 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 739 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 704 lượt xem/bài

DONALD ALTMAN 3 bài TB: 687 lượt xem/bài

JON KABAT-ZINN 1 bài TB: 687 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 676 lượt xem/bài