#Kinh Phật

TỐT HƠN SỐNG MỘT NGÀY, THẤY ĐƯỢC CÁI BẤT DIỆT

24/02/2021 view 282

KINH PHÁP CÚ - PHẨM NGÀN ============================== Thường tôn trọng, kính lễ Bậc kỳ lão trưởng thượng, Bốn pháp được tăng trưởng: Thọ, sắc, lạc, sức mạnh. (109) ============================== Dầu sống một trăm năm Ác giới, không thiền định, Tốt hơn sống một ngày, Trì giới, tu thiền định. (110) ============================== Ai sống một trăm năm, Ác tuệ, không thiền định. Tốt hơn sống một ngày, Có tuệ, tu thiền…

Danh sách tác giả

Xem tất cả

TILOPA 1 bài TB: 1830 lượt xem/bài

BILL GATES 1 bài TB: 1051 lượt xem/bài

SOKO MORINAGA 1 bài TB: 1016 lượt xem/bài

ESTHER & JERRY HICKS 1 bài TB: 1014 lượt xem/bài

NGUYỄN DU 1 bài TB: 988 lượt xem/bài

THÍCH PHỤNG SƠN 1 bài TB: 969 lượt xem/bài

PAUL G. STOLTZ 1 bài TB: 967 lượt xem/bài

BẠCH ẨN HUỆ HẠC 1 bài TB: 953 lượt xem/bài

YANN ARTHUS-BERTRAND 1 bài TB: 874 lượt xem/bài

DR. LLOYD FIELD 3 bài TB: 831 lượt xem/bài

JOSEPH GOLDSTEIN & JACK KORNFIELD 1 bài TB: 801 lượt xem/bài

SAYADAW U JOTIKA 1 bài TB: 797 lượt xem/bài