#Lòng Hiếu

PHỤC HỒI MỘT XÃ HỘI HIẾU THẢO

Nếu có lòng hiếu, chúng ta dễ dàng nhận ra thân thể này là do cha mẹ và nhiều yếu tố khác mà thành, sống được đến ngày...

LÒNG HIẾU, LÒNG TỪ BI VÀ TÁNH KHÔNG

Lòng từ bi là mong muốn đối tượng được an vui, không khổ não; là sự dịu dàng, nhẫn nại, ân cần, chăm sóc, nâng đỡ, bảo...