#Mật tông

BÀI NGUYỆN ĐẠI ẤN

Karmapa thứ Ba Rangjung Dorje Những Lời Dạy của những Thành tựu giả Tối Thượng 1. Kính lễ Guru! Chư lama và yidam chư Phật ba...

BỐN KHÍA CẠNH THỰC HÀNH PHÁP BỔN TÔN

Bốn khía cạnh thực hành pháp Bổn Tôn Việc hành trì pháp bổn tôn được thực hiện theo truyền thống dòng truyền thừa thực...

SỰ RỘNG LƯỢNG BỐ THÍ

Để thực hiện những ước muốn của người khác, điều hết sức quan trọng là phải dấn mình vào thực hành bố thí, và chính...

SUY TƯ VỀ TỪ TÂM

🌺🍀162 Người nông dân giữ một vai trò chủ yếu trong việc bảo vệ môi trường và sức khỏe công cộng, thế nhưng cũng có...

SỰ BÌNH AN TỰ NHIÊN

🌸Luyện Tập Chánh Niệm Thiền định là đưa tâm về nhà, và việc này trước hết được hoàn tất nhờ luyện tập chánh...

CẦU KHẨN TÂM ĐẠI BI CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

Thiền định trên bất cứ nguồn sức mạnh nào cũng có thể giúp chúng ta rộng mở tâm bi, giống như gieo hạt trên mảnh đất...

GIỚI HẠNH – NHẪN NHỤC

💦Giới hạnh Giới hạnh là một tâm thái kềm chế không dấn mình vào bất kỳ tình huống hay sự kiện nào tỏ ra có hại cho...

NHÌN XA TRÔNG RỘNG

Hôm nay, trong khi đang đi Thiền hành, tôi cảm thấy rất đói và mệt nhưng cũng rất hạnh phúc. Khi đi bộ vào mỗi sáng, tôi cũng...

NGUỒN CẢM HỨNG

Tôi đã nói rằng thiền định là con đường đưa đến giác ngộ và là nỗ lực lớn lao nhất của đời này. Mỗi khi nói về...