#Nhân quả

VÌ SAO NÊN HIẾU KÍNH VỚI TỔ TIÊN, ÔNG BÀ?

Hãy gạt bỏ hết những trách nhiệm, nghĩa vụ, hay sợ tiếng đời thị phi, mai mỉa. Hôm nay tôi sẽ chỉ cho bạn thấy một góc...

THỰC TẬP CÁI NHÌN DUYÊN KHỞI ĐỂ BIẾT YÊU THƯƠNG CUỘC ĐỜI

Từ xưa đến nay, nhiều người cho rằng, Đạo Phật chuyên nói về những điều cao siêu huyền bí, rất khó để một con người...

NHÂN QUẢ – ĐỊNH LUẬT CĂN BẢN TRONG ĐỜI SỐNG

Cuộc đời chúng ta hạnh phúc khi chúng ta có những hành động tốt là nhân để tạo ra hạnh phúc. Nếu khổ đau, không như ý thì...

BỐN TƯ TƯỞNG CHUYỂN TÂM

Có những lúc nhiều người trong chúng ta không cảm thấy một thôi thúc mạnh mẽ để thực hành Phật pháp, và do bởi lười...

TIẾN ĐẾN HẠNH PHÚC LÀ ĐOẠN TRỪ XẤU ÁC

Sống là làm cho mình càng ngày càng hoàn thiện hơn, theo đúng với sự tiến hóa của con người và thế giới. Tự hoàn thiện là...

LUẬT NGHIỆP QUẢ

Hai chân lý – tương đối và tối hậu – giải thích bản tánh của tất cả mọi hiện tượng trong sanh tử và Niết bàn. Theo...

NĂM GIỚI LÀ QUYỀN LỢI CỦA MỖI CON NGƯỜI

Mục đích chính yếu của pháp luật là bảo vệ quyền lợi của mỗi con người. Sự trừng phạt của pháp luật là trừng phạt...

CHUYỂN HÓA SỰ SỢ HÃI

Hỏi: Kính bạch Pháp Vương! Xin Pháp Vương từ bi chỉ dạy bằng cách nào chúng con có thể chuyển hóa sự sợ hãi. Pháp Vương...

LỜI KHUYÊN QUÝ BÁU VỀ NGHIỆP QUẢ

Bạn có thể nghĩ rằng những thiện hạnh và ác hạnh nhỏ bé không thể giúp ích hay có hại. Nhưng nghiệp nhỏ bé làm sinh khởi...